DANH MỤC SẢN PHẨM
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Hieu Hoang - +84986684433
Hôm nay: 1,693 | Tất cả: 821,791
FACEBOOK LINKS
 
TIN TỨC Bản in
 
Thông báo chốt danh sách họp Hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tin đăng ngày: 8/3/2018 - Xem: 1078
 
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH

       Số:       /BBV2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày    tháng      năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

Kính gửi:     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

                    Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên TCPH:             Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Tên giao dịch:         Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, P. Bến thủy, TP Vinh, Nghệ an.

Điện thoại:              0383 555245 Fax:  0383.856007

 Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:             Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Mã chứng khoán:              VBC

Loại chứng khoán:            Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                         10.000 đồng

Sàn giao dịch:                   HNX

Ngày đăng ký cuối cùng:  26/03/2018

 1. Lý do và mục đích

 Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

 1. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:  1 cổ phiếu  - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:        dự kiến 10/04/2018.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an;

- Nội dung: Thực hiện chương trình đại hội cổ đông theo luật định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tringhia2008@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Công văn này thay thế cho công văn 190/VBC ngày 02/03/2018)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK...;

- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM:

https://drive.google.com/open?id=1VhNCG2FGy2hvZundhGZKoAWehMY7Aa9F

https://drive.google.com/open?id=122Xw8629-jDWBhuGEqb6_prKDZegGT28

https://drive.google.com/open?id=1VhNCG2FGy2hvZundhGZKoAWehMY7Aa9F

 

Ngày đăng: 14h30 ngày 05/03/2018

 
Tin tức khác:
Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 (19/10/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức liên quan đến người nội bộ - CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (12/10/2021)
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Nhựa An Phát Xanh (12/10/2021)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (4/10/2021)
Thư cảm ơn nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (31/8/2021)
Báo cáo tài chính Công ty Quý II/2021 đã kiểm toán (10/8/2021)
Báo cáo tài chính Công ty Quý II/2021 (20/7/2021)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 (20/7/2021)
Điều lệ Công ty CP Nhựa bao bì Vinh và các Quy chế (21/6/2021)
Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền (15/6/2021)
Công ty CP Nhựa bao bì Vinh ký Hợp đồng kiểm toán 2021 (7/6/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt (26/5/2021)
Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức (12/5/2021)
Bản cung cấp thông tin Thành viên Ban kiểm soát (8/5/2021)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021 (8/5/2021)
Tin tức
 • Báo cáo tài chính Quý III năm 2021
 • Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức liên quan đến người nộ
 • Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Nhựa An
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của ngườ
 • Thư cảm ơn nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty Cổ
 • Báo cáo tài chính Công ty Quý II/2021 đã kiểm toán
 • Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
  Số 18 Phong Định Cảng - P.Bến Thủy - Tp.Vinh - Nghệ An
  Người đại diện: Giám đốc Lê Xuân Thọ
  MST: 2900531222
  Điện thoại: 0238.3855.524

  Nhà máy 1: Số 18 Phong Định Cảng, P.Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An
  Nhà máy 2, 3: KCN Gia Lách, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
  Hotline: +84 965977707 / +84 986684433
  E-mail: tung.tranvbc@gmail.com / hieuhoang.vbc@gmail.com
  Website: www.nhuabaobivinh.com

  Thiết kế website bởi TVC Media